Keskusjärjestön Strategia

1.3.2022

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry                                  

Toimintastrategia 28.2.2022

 

Missio (toiminta-ajatus)

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö on avoin ja aktiivinen omakotiasukkaiden tamperelainen keskusjärjestö, joka tukee ja kehittää jäsenistönsä pyrkimyksiä, toimii omakotiyhdistysten yhdyssiteenä sekä edistää omakotiasumisen kiinnostusta. Keskusjärjestö pyrkii kaikessa toiminnassaan työskentelemään jäsentensä parhaaksi. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus, jäsenten kuunteleminen ja tiivis yhteydenpito ovat toiminnan pohja.


Visio (tavoitetila)

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö on tunnettu ja arvostettu yhdistys, joka monipuolisen toimintansa kautta tukee ja edistää tamperelaista omakotiasumista, toimii alansa merkittävänä asiantuntijana sekä työskentelee omakotiasumisen tunnettuuden ja jäsenjärjestöjensä toimintaedellytysten lisäämiseksi myös laaja-alaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  


Arvot

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön keskeiset arvot ovat toiminnan avoimuus ja monipuolisuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus, jäsenpalvelujen korkeatasoisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä yhteistyön ilo.


Strategiset tavoitteet

Mission, vision ja arvojen toteuttamiseksi Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö

·       kannustaa omakotiasukkaita liittymään mukaan asuinalueensa omakotiyhdistykseen

·       tuo esille omakotiasumisen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin

·       luo verkostoja omakotiyhdistysten toiminnan ja tunnettuuden tukemiseksi, sekä arvostuksen ja toimintaedellytysten edistämiseksi

·       tekee jäsentensä yhteisiä tai yleisiä etuja tarkoittavia suullisia ja kirjallisia esityksiä julkisille yhteisöille, elinkeinoelämän järjestöille ja laitoksille sekä oman toimialansa järjestöille tai muille asianomaisille yhteisöille

·       kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota toimialueensa ja omakotiasumisen kehittämiseen sekä asumisedellytysten parantamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja

·       toimii jäsenistönsä luotettavana ja uudistuvana palvelu- ja asiantuntijaorganisaationa

·       järjestää monipuolista koulutusta, opastusta ja tapahtumia

·       kustantaa ja julkaisee jäsenlehteä ja viestii monipuolisesti eri tiedotuskanavia käyttäen

·       yhdistää omakotiasukkaita järjestämällä tapahtumia ja koordinoimalla muuta yhteistoimintaa


Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö