Jäsenkirje 2 / 2023

31.3.2023

Jäsenkirje 2 / 2023                                                                31.3.2023

 

Hyvät Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsenyhdistykset

 

Tämän jäsenkirjeen aiheena on lähestyvä Keskusjärjestön kevätkokous. Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 19.4.2023. Kokouspaikka on Tampereen kaupungin Kohtaamisia- tila, Finlayson / Media54, 1.krs. Satakunnankatu 18 A. Omakotiviestistä 1/2023 ja viime jäsenkirjeestä voitte lukea kokouskutsun. Jäsenkirjeen liitteenä ovat esityslista, valtakirjapohja ja toimintakertomus vuodelta 2022. Tilinpäätös vuodelta 2022 ja toiminnantarkastuskertomus esitellään ja käsitellään kokouksessa.

Puheenjohtaja kertoi Omakotiviestissä 1 / 2023, että pyrimme tasapainottamaan Keskusjärjestön taloutta. Omakotiviestin painokulut ovat korkeat. Painokustannukset ja paperin hinta ovat nousseet merkittävästi viime vuosina.

Keskusjärjestön hallitus haluaa selvittää jäsenyhdistysten kannan koskien Omakotiviestin julkaisutapaa: perinteinen paperilehti / verkkojulkaisu. Olemme jo aiemmin keskustelleet vuosikokouksissa asiasta ja saaneet siitä postia. Toivomme, että teillä on mahdollisuus muodostaa yhdistyksenne kanta ennen kevätkokousta 19.4, jotta edustajanne voi kertoa siitä meille kevätkokouksessa. Voitte myös lähettää ennen kevätkokousta mielipiteenne puheenjohtajalle sähköpostilla. Emme tee näin tärkeässä asiassa päätöksiä kuulematta jäseniämme. Kiitos jo lähetetyistä mielipiteistä.

 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut lähetetään toukokuussa sähköpostilla sähköisestä Netvisor laskutusjärjestelmästämme ja niiden eräpäivä on 30.6.2023. Jos teillä on tullut muutoksia jäsenjärjestöjen henkilöihin tai kenelle lasku toivotaan lähetettävän, ilmoittakaa ne huhtikuun aikana. Jäsenmaksulaskussa on summana 0 €, mutta jäsenmaksua tule maksaa 2,50 € / jäsen, muuttamalla summa vastaamaan yhdistyksen todellista jäsenmäärää. Toivomme, että maksatte jäsenmaksut viimeistään eräpäivänä. Kiitos!


Yhteystiedot ym.

Jos yhteystietoihinne on tullut muutoksia, lähettäkää ajantasaiset yhteystietonne puheenjohtaja Aila Dündar-Järviselle.

Kotisivuiltamme löytää ajankohtaisen tiedon toiminnastamme osoitteessa www.tampereenomakoti.fi.

Toivomme kehittämisehdotuksia ja toiveita, joita voitte lähettää puheenjohtajan sähköpostiin aila.dundar@kotikone.fi. Hallitus käsittelee niitä ja suunnittelee toimintaansa toiveiden mukaan. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat myös edelleen käytettävissä jäsenyhdistysten tapahtumissa, kokouksissa ym.

 

Omakotiviesti

Muutokset Omakotiviestin jakajien osalta sekä lehtien lukumäärän suhteen on tärkeää ilmoittaa heti niiden muuttuessa. Nämä ilmoitukset voi lähettää puheenjohtajalle tai Omakotiviestin toimittajalle Samuel Järvinen, tampereen.omakotiviesti@gmail.com tai  puh.044 985 7783.

Lehti nro 2 – Aineistopäivä on 25.4. Lehti ilmestyy viikolla 19

Lehti nro 3 – Aineistopäivä on 16.8. Lehti ilmestyy viikolla 38

Lehti nro 4 – Aineistopäivä on 14.11. Lehti ilmestyy viikolla 48

Jutut ja kuvat osoitteeseen tampereen.omakotiviesti@gmail.com

Lehteen voi lähettää myös mielipidekirjoituksia. Julkaisemme lisäksi mielellämme jäsenyhdistystemme kuulumisia lehdessä. Puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat voivat lähettää kirjoituksia ja kuvia yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ym.

 

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n hallitus